กิจกรรม CSR “โครงการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนฯ สาขา สุราษฏร์ธานี

SAGI สาขาสุราษฎร์ธานี นำโดย คุณจักราวุธ ศรีกระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สาขาสุราษฎร์ธานี และพนักงานจิตอาสา ร่วมกับ ชมรมประกันวินาศภัย จ. สุราษฎร์ธานี และบริษัทสมาชิก ร่วมแรงร่วมใจ เข้าร่วมกิจกรรม CSR “โครงการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียน” ให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง จ. สุราษฎธานี เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่ผ่านมา