ทีมจิตอาสา SAGI ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง กับ โครงการ “อนุรักษ์ท้องทะเล ปล่อยพันธุ์เต่าทะเล และปลูกปะการัง” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และค่ายวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ ณ วัดหลวงพ่อดำ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่ผ่านมา นอกเหนือจากการทำกิจกรรมร่วมกันแล้ว ชาว SAGI ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีโอกาสร่วมมอบเงินบริจาคให้แก่องค์กรทั้งสองแห่งเพื่อช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและปะการังอีกด้วย