ข่าวสาร

บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบสินไหมทดแทน “ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย” ให้แก่ผู้เอาประกันภัยชาวนครสวรรค์ จำนวน 1,812,023.60 บาท

แพคเกจ ประกันภัย

กรุงศรี ออโต้ พร้อม 3+ คุ้มครองน้ำท่วม (ประกันภัยสำเร็จรูป รถยนต์ ราคาเพียง 7,700 บาท)