นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยความห่วงใย และต้องการส่งความสุขให้กับประชาชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริษัทฯ จึงเข้าร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยร่วมกับบริษัท เงินติดล้อ จำกัด มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองนาน 30 วัน ฟรี แก่ผู้ที่สนใจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 เมษายน 2562 สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.ngerntidlor.com/freepa.html
สำหรับความคุ้มครองที่บริษัทฯ มอบให้ในครั้งนี้คือ กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท
กรณีสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกัน 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวนเงินเอาประกัน 5,000 บาท
“ขอให้วันสงกรานต์ปีนี้ เป็นอีกหนึ่งปีที่ท่านได้รับแต่ความสุข เดินทางท่องเที่ยวปลอดภัย มีแต่ความสุขกายสบายใจ ขอสวัสดีปีใหม่แบบไทยมายังทุกท่าน ด้วยความห่วงใย” นายวิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย