1. สำนักงานใหญ่
  • หมายเลขโทรศัพท์: 0-2657-2921 – 2927 (ในเวลาทำการ)
  • หมายเลขโทรสาร: 0-2657-2907
  • อีเมล์: gr-cla-non-mt-bkk@sagi.co.th
  • สถานที่ตั้ง: เลขที่ 898 ชั้น 18 Zone A อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • การยื่นเอกสาร: ยื่นเอกสารได้ที่บริษัทด้วยตนเอง (By hand) และ ไปรษณีย์ (By mail):

  • เลขที่ 898 ชั้น 8 Zone A อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 2. สาขาต่างจังหวัด
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่สินไหม: http://www.sagi.co.th/th/claim-non-motor-contact.php

ขั้นตอนการแจ้งเหตุ

 1. กรณีแจ้งเหตุประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ (กรณีบัตรประกัน)
  • กรุณาติดต่อและแจ้งเหตุไปที่หมายเลขโทรศัพท์ ที่ระบุด้านหลังบัตร
 2. กรณีเกิดเหตุหลังเวลาทำการ
  • กรุณาติดต่อและแจ้งเหตุที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2657-2999
 3. หากไม่ได้รับความสะดวกในการเรียกร้อง กรุณาติดต่อหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนสินไหมทดแทน
  • หมายเลขโทรศัพท์: 0-2657-2901, 0-2657-2923
  • อีเมล: gr-claim-complaint@sagi.co.th