ติดต่อสาขา

ผู้บริหารภาค
คุณธณรัฏฐ์ ธนัฐกษิดิ์เดช
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกตอนบน จังหวัดชลบุรี (รวมพัทยา) สระแก้ว และฉะเชิงเทรา
ดูแลพื้นที่ภาคตะวันตก นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรัขันธ์ (รวมหัวหิน) และเพชรบุรี

สำนักงานใหญ่
คุณวิรัตน์ เหลืองอร่าม
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายกิจการสาขาและตัวแทน
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์มือถือ. +66-81-700-3315
โทรศัพท์. +66-2657-2555 ต่อ 2750
อีเมล์ : sakrapee@sagi.co.th 

สาขาภูเก็ต 
ผู้อำนวยการ:
คุณวิศวัสต์ อรุณกิจทวีลาภ
โทรศัพท์มือถือ.
+66-98-969-1787
9/187-188 ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์. +66-7621-6000,
+66-7622-4999, +66-7621-5230
แฟกซ์. +66-7621-9383
อีเมล์ : witsawat@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่  
แผนที่บนกูเกิ้ล

พื้นที่รับผิดชอบ ภูเก็ต พังงา กระบี่

สาขาพัทยา 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ :
คุณธนพล ธนัญชยะกุล
โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-842-9788
3/146-147 หมู่ที่ 6 ถ.เฉลิมพระเกียรติ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์. +66-3848-8379-80
แฟกซ์. +66-3848-8381
อีเมล์ : thanapol@sagi.co.th

แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ พัทยา

สาขาระยอง 
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส :
คุณกฤษณ์ แจ่มกระจ่าง
โทรศัพท์มือถือ.
+66-89-893-8685
9/7 ถ.บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์. +66-3861-4923, +66-3861-4465
แฟกซ์. +66-3862-0659
อีเมล์ : kris@sagi.co.th

แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ ระยอง จันทบุรี ตราด

สาขาเชียงใหม่  
ผู้อำนวยการ :
คุณจักรกฤษณ์ อุตชี
โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-960-6558
158/9 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง
ต.ป่าตัน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์. +66-5321-0405-8
แฟกซ์. +66-5321-0409
อีเมล์ : chakkrit@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน

สาขาพิษณุโลก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ :
คุณทรงพล โอภาสนิพัทธ์
โทรศัพท์มือถือ.
+66-89-644-1165
459/1079-80 หมู่ที่ 7 ถ.มิตรภาพ
ต.สมอแข อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์. +66-5522-4161, +66-5522-3758
แฟกซ์. +66-5522-4169
อีเมล์ : songphon@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์

สาขาอุดรธานี 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ:
คุณวรพล มณีรัตน์
โทรศัพท์มือถือ.
+66-89-861-3114
844/7-8 ถ.ทหาร (ดงวัด) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์. +66-4234-2280-1
แฟกซ์. +66-4234-2782
อีเมล์ : vorapon@sagi.co.th

แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ อุดรธานี เลย สกลนคร
หนองคาย หนองบัวลำภู นครพนม

สาขานครราชสีมา 
ผู้อำนวยการ :
คุณพีระ จตุรานนท์
โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-878-9323
901/4-5 ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์. +66-4426-3540-2
แฟกซ์. +66-4426-3543
อีเมล์ : peera@sagi.co.th

แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ นครราชสีมา ชัยภูมิ

สาขาขอนแก่น
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส :
คุณอิสระ ประเสริฐ
โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-835-3404
769-769/1 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรภาพ
ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์. +66-4346-5580-1, +66-4346-5591
แฟกซ์. +66-4346-5592
อีเมล์ : isara@sagi.co.th

แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
* ย้ายที่ทำการใหม่ เปิดให้บริการ: 1 มกราคม 2559

สาขาอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ :
คุณอภิรัฐ พันธุ์โคตร
โทรศัพท์มือถือ.
+66-85-902-3202
97/6 หมู่ที่ 3 ถ.อุบลราชธานี
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์. +66-4531-2383-5
แฟกซ์. +66-4531-2386
อีเมล์ : apirat@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่

แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร
* ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ พร้อมเปิดให้บริการ วันที่ 1 มีนาคม 2561

สาขาสุราษฎร์ธานี 
ผู้อำนวยการ :
คุณจักราวุธ ศรีกระจ่าง
โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-978-9194
141/122-123 หมู่ที่ 5 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์. +66-7720-4018-20
แฟกซ์. +66-7720-4021
อีเมล์ : jackkrawut@sagi.co.th

แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช
* ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ พร้อมเปิดให้บริการ 3 ตุลาคม 2559

สาขานครปฐม
ผู้อำนวยการ :
คุณสุธีร์ เอี่ยมพนากิจ
โทรศัพท์มือถือ.
+66-92-264-2596
94 ถ.ราชมรรคา
ต.สนามจันทร์  อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์. +66-3428-0119-21
แฟกซ์. +66-3428-0122
อีเมล์ : sutee@sagi.co.th

แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล

พื้นที่รับผิดชอบ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

สาขาชลบุรี 
ผู้อำนวยการ :
คุณมานะ งามเกียรติทรัพย์
โทรศัพท์มือถือ.
+66-85-485-6105
208/12 หมู่ที่ 3  ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
20000
โทรศัพท์. +66-3871-5877-8
แฟกซ์. +66-3871-5879
อีเมล์ : mana@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล 

พื้นที่รับผิดชอบ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว

สาขาย่อยสระบุรี 
ผู้จัดการสาขา :
คุณชาญวุฒิ โชติวิทยากุล
โทรศัพท์มือถือ.
+66-96-915-4457

96/18  ถ.สุดบรรทัด
ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์. +66-3621-2134-5
แฟกซ์. +66-3621-2136
อีเมล์ : chanwut@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครนายก

สาขาย่อยสุรินทร์ 
ผู้จัดการสาขา :
คุณปิยทัศน์ กุลจิตติโสภิต

โทรศัพท์มือถือ.
+66-84-411-2169
102 หมู่ที่ 2 ถ.เลี่ยงเมืองสุรินทร์
ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์
จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์. +66-4453-1673-4
แฟกซ์. +66-4453-1711
อีเมล์ : piyatas@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล 

พื้นที่รับผิดชอบ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ
* ย้ายที่ทำการใหม่ เปิดให้บริการ: 1 มกราคม 2559

สาขาย่อยเชียงราย 
ผู้จัดการสาขา :
คุณศิริณ เลาศิรินที
โทรศัพท์มือถือ.
+66-99-141-7979
250/8 หมู่ที่ 16 ถ.ราชโยธา
ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์. +66-5375-8661-3
แฟกซ์. +66-5375-8664
อีเมล์ : sirine@sagi.co.th

แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล 

พื้นที่รับผิดชอบ เชียงราย พะเยา

สาขาหาดใหญ่  
ผู้อำนวยการ :
คุณวิสิษฐ์ จันทรพัชร
โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-888-2580
70,72 ถ.โชติวิทยะกุล 3
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
ทรศัพท์. +66-7442-8746-9
แฟกซ์. +66-7442-8750
อีเมล์ : wisid@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ 
สงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

สาขานครสวรรค์ 
21/77 หมู่ที่ 11  ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์. +66-5622-5837-9
แฟกซ์. +66-5622-5840
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ
 นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี

สาขาย่อยหัวหิน 
ผู้จัดการสาขา :
คุณธาตรี วรพลาวุฒิ
โทรศัพท์มือถือ.
+66-86-319-2525
15/118 ซ.หมู่บ้านบ่อฝ้าย
ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์. +66-3254-7707-8
แฟกซ์. +66-3254-7709
อีเมล์ : thatree@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล

พื้นที่รับผิดชอบ  ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี