ติดต่อสาขา

สำนักงานใหญ่
คุณวิรัตน์ เหลืองอร่าม
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายดำเนินงานกิจการสาขา
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์มือถือ. +66-81-904 9259
โทรศัพท์. 0 2657 2619
อีเมล์ : virat@sagi.co.th 

สาขาชลบุรี
คุณธณรัฏฐ์ ธนัฐกษิดิ์เดช
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
พื้นที่รับผิดชอบ ชลบุรี (รวมพัทยา) สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรัขันธ์ (รวมหัวหิน) และเพชรบุรี

สาขาภูเก็ต 
ผู้อำนวยการ:
คุณวิศวัสต์ อรุณกิจทวีลาภ
โทรศัพท์มือถือ.
098-969-1787
9/187-188 ถนนศักดิเดช
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์. 0-7621-6000, 0-7622-4999, 0-7621-5230
แฟกซ์. 0-7621-9383
อีเมล์ : witsawat@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่  
แผนที่บนกูเกิ้ล

พื้นที่รับผิดชอบ ภูเก็ต พังงา กระบี่

สาขาพัทยา 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ :
คุณธนพล ธนัญชยะกุล
โทรศัพท์มือถือ.
081-842-9788
3/146-147 หมู่ที่ 6
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลนาเกลือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์. 0-3848-8379-80
แฟกซ์. 0-3848-8381
อีเมล์ : thanapol@sagi.co.th

แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ พัทยา

สาขาระยอง 
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส :
คุณกฤษณ์ แจ่มกระจ่าง
โทรศัพท์มือถือ.
089-893-8685
9/7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์. 0-3861-4923, 0-3861-4465
แฟกซ์. 0-3862-0659
อีเมล์ : kris@sagi.co.th

แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ ระยอง จันทบุรี ตราด

สาขาเชียงใหม่  
ผู้อำนวยการ :
คุณจักรกฤษณ์ อุตชี
โทรศัพท์มือถือ.
081-960-6558
158/9 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง
ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์. 0-5321-0405-8
แฟกซ์. 0-5321-0409
อีเมล์ : chakkrit@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน

สาขาพิษณุโลก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ :
คุณทรงพล โอภาสนิพัทธ์
โทรศัพท์มือถือ.
089-644-1165
459/1079-80 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ
ตำบลสมอแข อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์. 0-5522-4161, 0-5522-3758
แฟกซ์. 0-5522-4169
อีเมล์ : songphon@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์

สาขาอุดรธานี 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ:
คุณวรพล มณีรัตน์
โทรศัพท์มือถือ.
089-861-3114
844/7-8 ถนนทหาร (ดงวัด)
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์. 0-4234-2280-1
แฟกซ์. 0-4234-2782
อีเมล์ : vorapon@sagi.co.th

แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ อุดรธานี เลย สกลนคร
หนองคาย หนองบัวลำภู นครพนม

สาขานครราชสีมา 
ผู้อำนวยการ :
คุณพีระ จตุรานนท์
โทรศัพท์มือถือ.
081-878-9323
901/4-5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์. 0-4426-3540-2
แฟกซ์. 0-4426-3543
อีเมล์ : peera@sagi.co.th

แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ นครราชสีมา ชัยภูมิ

สาขาขอนแก่น
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส :
คุณอิสระ ประเสริฐ
โทรศัพท์มือถือ.
081-835-3404
769-769/1 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ
ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์. 0-4346-5580-1, 0-4346-5591
แฟกซ์. 0-4346-5592
อีเมล์ : isara@sagi.co.th

แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
* ย้ายที่ทำการใหม่ เปิดให้บริการ: 1 มกราคม 2559

สาขาอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ :
คุณอภิรัฐ พันธุ์โคตร
โทรศัพท์มือถือ.
085-902-3202
97/6 หมู่ที่ 3 ถนนอุบลราชธานี
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์. 0-4531-2383-6
แฟกซ์. 0-4531-2385
อีเมล์ : apirat@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่

แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร
* ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ พร้อมเปิดให้บริการ วันที่ 1 มีนาคม 2561

สาขาสุราษฎร์ธานี 
ผู้อำนวยการ :
คุณจักราวุธ ศรีกระจ่าง
โทรศัพท์มือถือ.
081-978-9194
141/122-123
หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวิถี
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์. 0-7720-4018-20
แฟกซ์. 0-7720-4021
อีเมล์ : jackkrawut@sagi.co.th

แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช
* ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ พร้อมเปิดให้บริการ 3 ตุลาคม 2559

สาขานครปฐม
ผู้อำนวยการ :
คุณสุธีร์ เอี่ยมพนากิจ
โทรศัพท์มือถือ.
092-264-2596
94 ถนนราชมรรคา ตำบลสนามจันทร์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์. 0-3428-0119-21
แฟกซ์. 0-3428-0122
อีเมล์ : sutee@sagi.co.th

แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล

พื้นที่รับผิดชอบ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

สาขาชลบุรี 
ผู้อำนวยการ :
คุณมานะ งามเกียรติทรัพย์
โทรศัพท์มือถือ.
085-485-6105
208/12 หมู่ที่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์. 0-3871-5877-8
แฟกซ์. 0-3871-5879
อีเมล์ : mana@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล 

พื้นที่รับผิดชอบ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว

สาขาย่อยสระบุรี 
ผู้จัดการสาขา :
คุณชาญวุฒิ โชติวิทยากุล
โทรศัพท์มือถือ.
096-915-4457

96/18 ถนนสุดบรรทัด
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์. 0-3621-2134-5
แฟกซ์. 0-3621-2136
อีเมล์ : chanwut@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครนายก

สาขาย่อยสุรินทร์ 
ผู้จัดการสาขา :
คุณปิยทัศน์ กุลจิตติโสภิต

โทรศัพท์มือถือ.
084-411-2169
102 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองสุรินทร์
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์. 0-4453-1673-4
แฟกซ์. 0-4453-1711
อีเมล์ : piyatas@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล 

พื้นที่รับผิดชอบ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ
* ย้ายที่ทำการใหม่ เปิดให้บริการ: 1 มกราคม 2559

สาขาย่อยเชียงราย 
ผู้จัดการสาขา :
คุณศิริณ เลาศิรินที
โทรศัพท์มือถือ.
099-141-7979
250/8 หมู่ที่ 16 ถนนราชโยธา
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์. 0-5375-8661-3
แฟกซ์. 0-5375-8664
อีเมล์ : sirine@sagi.co.th

แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล 

พื้นที่รับผิดชอบ เชียงราย พะเยา

สาขาหาดใหญ่  
ผู้อำนวยการ :
คุณวิสิษฐ์ จันทรพัชร
โทรศัพท์มือถือ.
081-888-2580
332 ถนนโชติวิทยะกุล 5
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
ทรศัพท์. 0-7442-8746-9
แฟกซ์. 0-7442-8750
อีเมล์ : wisid@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ 
สงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

สาขานครสวรรค์ 
21/77 หมูที่ 11 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์. 0-5622-5837-9
แฟกซ์. 0-5622-5840
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ
 นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี

สาขาย่อยหัวหิน 
ผู้จัดการสาขา :
คุณธาตรี วรพลาวุฒิ
โทรศัพท์มือถือ.
086-319-2525
15/118 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ถนนเพชรเกษม
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์. 0-3254-7707-8
แฟกซ์. 0-3254-7709
อีเมล์ : thatree@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล

พื้นที่รับผิดชอบ  ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี

สาขาย่อยศูนย์การค้าเอสพละนาด
รัชดา
เลขที่ 99 อาคารศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดา ชั้นที่2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์. 06-1405-6999